fbpx

G-SHOCK SEVEN LUCKY GODS SERIES (SHICHI-FUKU-JIN)

จุดเริ่มต้นของเทพเจ้าโชคลาภ

        ตำนานของเทพเจ้าโชคลาภเป็นเรื่องเล่าที่ผสมผสานศาสนาของญี่ปุ่นเข้ากับพระพุทธศาสนาและความเชื่อพื้นถิ่นของญี่ปุ่นเอง บรรดาเทพเจ้าประกอบไปด้วยเทพเจ้าทั้งหมดเจ็ดองค์ คือ 7 เทพเจ้าแห่งความโชคดี หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “Shichi-Fukujin” (七福神) เทพเจ้าทั้ง 7 จะมีเทพชาย 6 องค์ และเทพหญิงอีก 1 องค์ ได้แก่ Daikoku (大黒天), Ebisu (恵比寿), Benzaiten (弁才天) เทพหญิง, Fukurokuju (福禄寿), Jurojin (寿老人), Bishamon (毘沙門), Hotei (布袋)  เทพเจ้าเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากเทพเจ้าโบราณในด้านโชคลาภในศาสนาฮินดู พุทธ เต๋า ชินโต และอีกหลายแหล่งที่มา หากอ้างอิงจากสัทธรรมปุณฑรีกสูตร (Humane King State-Protection Perfection of Wisdom Sutra) การนับถือเทพเจ้าเหล่านี้จะทำให้รอดพ้นโชคร้ายและได้รับพรจากโชคลาภทั้งเจ็ด ความเชื่อนี้เกิดขึ้นในสมัยสิ้นสุดยุคมูโรมาจิ (Muromachi) ของญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จักกันในบรรดาผู้คนทั่วไปในสมัยเอโดะ (Edo) และได้รับการสืบทอดความเชื่อต่อกันมาจวบจนสมัยใหม่

G–Shock seven lucky gods Shichi-fuku-jin, G–Shock七福神)

7 เทพเจ้าแห่งความโชคลาภ

G-7900SLG-4 (EBISU)

       เอบิซุ นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าของญี่ปุ่นแท้ๆ เพียงองค์เดียวในบรรดาเจ็ดเทพโชคลาภ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทพเจ้าองค์นี้ว่าเป็น “ฮิรุโกะโนะมิโกโตะ” (บุตรแห่งสายน้ำ) ซึ่งเป็นบุตรของเทพอิซานามิและอิซานางิ หรือบ้างก็ว่าเป็น “โคโตะชิโระนุชิโนะคามิ” เทพเจ้าองค์นี้มักจะถือปลากะพงไว้ที่มือซ้าย และคันเบ็ดตกปลาที่มือขวา และได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งการประมงและการทำธุรกิจ

G-7900SLG-4 (EBISU)

BGD-560SLG-4 (BENZAITEN)

        เบ็นไซเท็น  เป็นเทพองค์เดียวในบรรดาเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ด เดิมทีนางคือเทพีแห่งวารี ซึ่งหมายความถึง ‘พระแม่คงคา’ อีกทั้งยังได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพีแห่งดนตรีและศิลปะอีกด้วย หลังจากนั้น ได้มีการผนวกรวมลักษณะของเทพีคิตโชเต็นเข้าไปด้วย และไม่ใช่แค่เพียงดนตรีหรือศิลปะ แต่นางยังได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพีที่นำพาโชคดีและสมบัติมาให้อีกด้วย

BGD-560SLG-4 (BENZAITEN)

DW-5600SLG-7 (HOTEI)

        โฮเทย์ เทพเจ้าองค์นี้ได้รับการขนานนามว่าโฮเทย์ ซึ่งมาจากการที่เทพองค์นี้มีถุงย่ามที่เต็มไปด้วยอาหารและสิ่งของมากมายอยู่ข้างใน เทพเจ้าองค์นี้เป็นองค์เดียวในบรรดาเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ดที่มีตัวตนอยู่จริง และมีต้นแบบมาจากพระอาจารย์นิกายเซ็นในสมัยราชวงศ์ถัง “โชคลาภแห่งความสุข ความราบรื่นในชีวิตแต่งงาน และเด็กๆ” นั้นเป็นสัญลักษณ์ของเทพองค์นี้เนื่องจากการที่ท่านมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอ

DW-5600SLG-7 (HOTEI)

DW-6900SLG-1 (BISHAMONTEN)

        บิฉะมงเท็น ดั้งเดิมเป็นเทพที่คอยปกปักษ์อินเดียทางตอนเหนือ และยังได้รับการขนานนามว่า “ทะมงเท็น” ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จตุรเทพที่คอยปกปักษ์รักษพุทธศาสนาและเป็นเทพที่นิยมฟังธรรม ในฐานะที่เป็นเทพดูแลทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง และเกียรติยศด้วยคทามหาสมบัติในมือขวาและเจดีย์ในมือซ้าย ทำให้เป็นที่ศรัทธาของบรรดาผู้ถือศีลและบุคคลทั่วไป

DW-6900SLG-1 (BISHAMONTEN)

GX-56SLG-1 (DAIKOKUTEN )

        ไดโคคุเท็น  เป็นหนึ่งในปางของพระศิวะแห่งศาสนาฮินดู และในยุคเอโดะ ก็ได้รวมกับโอคุนินูชิ โนะ มิโคโตะ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อของศาสนาพุทธและชินโต เขาแบกกระเป๋าใบใหญ่อยู่บนหลัง ในมือถือค้อนแห่งโชคลาภ และสวมฮู้ดอยู่บนศีรษะ ซึ่งรูปลักษณ์ดังกล่าวของเขาเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป เขาได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางให้เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้ดูแลพื้นดินและอาหาร

GX-56SLG-1 (DAIKOKUTEN )

DW-5700SLG-7 (MUROMACHI)

        จุโรจิน คือตัวแทนแห่ง “ผู้เฒ่าแห่งดาวใต้” ที่พบเจอได้ยากในจีน เทพเจ้าองค์นี้มีไม้เท้าที่พันด้วยม้วนหนังสือและมีกวางติดตาม เทพเจ้าองค์นี้ได้รับการนับถือว่าเป็นเทพแห่งอายุยืน เพราะเขาชื่นชอบสุราและมีลูกท้อแห่งความเยาว์และความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อที่ว่าเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าฟุคุโระกุจูและมีร่างเดียวกัน

DW-5700SLG-7 (MUROMACHI)

GBD-800SLG-3 (FUKUROKUJU )

        ฟุคุโระกุจู คือเทพที่เป็นที่เคารพบูชาในลัทธิเต๋าของจีน หรือก็คือ โซ นั่นเอง ลักษณะเฉพาะตัวคือมีศีรษะยาว เครายาว และติ่งหูใหญ่ อีกทั้งยังอยู่คู่นกกระเรียนและเต่าทุกครั้ง ด้วยชื่อที่ประกอบด้วย “ความมั่งคั่ง: fuku (ฟุคุ)”, “เบี้ย: roku (โระกุ)” และ “อายุยืนยาว: ju (จู)” แสดงให้เห็นว่าท่านจะนำความสุข โชคลาภ และอายุยืนยาวมาให้ บ้างก็เรียกท่านว่า Jurōjin (จุโรจิน)

GBD-800SLG-3 (FUKUROKUJU )

          ทั้งนี้ ในการออกนาฬิการุ่นพิเศษเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดย Mr.Tsukasa Nosaka ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิม กับความเป็นสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับ การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยมีการนำภาพวาดของ 7 เทพเจ้าแบบอุกิโยะ (浮世絵) ที่เป็นภาพวาดที่เกิดขึ้นในสมัยเอโดะ มาเป็นต้นแบบในการออกแบบในภาพวาดบรรจุภัณฑ์ ใหม่ โดยมีจิตรกรที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ ท่านมาร่วมกันวาด

รายละเอียดสินค้า

G-7900SLG-4 (EBISU)
BGD-560SLG-4 (BENZAITEN)
DW-5600SLG-7 (HOTEI)
DW-6900SLG-1 (BISHAMONTEN)
GX-56SLG-1 (DAIKOKUTEN )
DW-5700SLG-7 (MUROMACHI)
GBD-800SLG-3 (FUKUROKUJU )
ติดต่อ JK Beater Watch
error: Content is protected !!
X
%d bloggers like this: