fbpx
หมดปัญหา! ตั้งเวลา “นาฬิกา 2 ระบบ”
JK TRANDS UP DATE

หมดปัญหา! ตั้งเวลา “นาฬิกา 2 ระบบ”

<h2>วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio ระบบเข็มและตัวเลข (Digital-Analog 2 ระบบ)</h2> <img src="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/่าเดัีด่ด่ดเัาด.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/่าเดัีด่ด่ดเัาด.png 800w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/่าเดัีด่ด่ดเัาด-600x345.png 600w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/่าเดัีด่ด่ดเัาด-768x442.png 768w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/่าเดัีด่ด่ดเัาด-400x230.png 400w" alt="" width="640" height="368" /> ในบทความนี้ JK จะมาแนะนำเพื่อนๆ ด้วยวิธีการตั้ง นาฬิกา Casio ที่แสดงเวลาระบบเข็มและตัวเลข <em><strong>(Digital-Analog)</strong></em> บนเครื่องเดียวกัน นาฬิกาประเภทนี้ ได้แก่ นาฬิกา Casio Edifice Digital-Analog ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย EFA เป็นหลักครับ ส่วน นาฬิกา G-Shock ก็จะมีซีรีย์ที่เป็นนาฬิกาสองระบบด้วยกัน รหัสส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย GA หรือ G บางรุ่นครับ นาฬิกาสองระบบนี้ มีการปรับเวลาอยู่ 2 แบบ <strong>แบบที่ 1.</strong> เราปรับแค่ระบบดิจิตอลให้ตรง เข็มก็จะปรับให้ตรงกับดิจิตอลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งค่อนข้างสะดวกมาก <strong>แบบที่ 2. </strong>เราต้องปรับเวลาทั้งสองอย่างเอง คือ เราปรับดิจิตอลให้ตรงก่อน แล้วค่อยปรับเข็มอีกทีให้ตรงกับดิจิตอล แบบหลังนี้ก็ยุ่งนิดหน่อย ลูกค้าที่ปรับเองก็จะงงๆ ว่า เอปรับดิจิตอลแล้ว แต่เข็มไม่ไป หรือ หาโหมดปรับเข็มไม่เจอ บทความนี้จะอธิบายวิธีการปรับให้เพื่อนๆ สามารถตั้งเวลาเองได้เลย <figure><img src="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/hhhhhhhhhgggg.png" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" srcset="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/hhhhhhhhhgggg.png 772w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/hhhhhhhhhgggg-600x389.png 600w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/hhhhhhhhhgggg-768x497.png 768w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/hhhhhhhhhgggg-400x259.png 400w" alt="" width="772" height="500" /></figure> <h4>แบบที่ 1 ก่อนครับ : ปรับเวลาดิจิตอล และเข็มจะปรับโดยอัตโนมัติ คู่มือที่นำมาอ้างอิงเป็น นาฬิกา Casio G-Shock รุ่น GA-110</h4> <h2>วิธีการตั้งเวลา</h2> 1.1 ให้อยู่ที่โหมดบอกเวลาบอกปกติ หรือ time keeping mode สังเกตุง่ายๆ หน้าปัดดิจิตอล จะแสดงเวลา วัน หรือ วันที่ปัจจุบันบนหน้าจอ โดยไม่มีสัญลักษณ์โหมดใดๆ เช่น TMR , ALM ครับ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอลเริ่มกระพริบ 1.2 ใช้ปุ่ม B หรือ D ในการปรับค่าให้ตรงกับปัจจุบัน 1.3 เมื่อหน้าจอกระพริบ ลำดับแรกเริ่ม จะอยู่ที่ City Code ครับ โดยมีลำดับ การปรับค่าดังต่อไปนี้ City Code > DST > 12-24 ชั่วโมง > วินาที > ชั่วโมง > ปี > เดือน > วัน > ระยะเวลาเปิดไฟ โดยให้เราเลือก City Code เป็น BKK ครับ และปรับค่าที่เหลือให้ตรงกับปัจจุบัน ส่วน DST ให้ข้ามไปผู้ผลิตได้ตั้งค่ามาตรฐานมาให้แล้ว ส่วน LT หมายถึงระยะเวลาการเปิดไฟ โดยเมื่อเรากดปุ่มเปิดไฟ แล้ว ไฟจะเปิดนาน 1.5 วินาที (หากเลือกเป็น LT1) และ นาน 3 วินาที (หากเลือกเป็น LT2) 1.4 กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าครับ เมื่อออกจากโหมดการตั้งเวลาดิจิตอล เข็มจะปรับให้ตรงกับดิจิตอลโดยอัตโนมัติ <em><strong>หมายเหตุ</strong></em> วัน วันที่ เดือนปี จะถูกปรับโดยปฏิทินอัตโนมัติ Auto Calendar ถึงปี 2099 (อันนี้แล้วแต่รุ่นครับ แต่รุ่นใหม่ทุกรุ่นจะถูกเซ็ตไว้ถึงปี 2099 ) <figure><img src="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/gfdhdhsg.png" sizes="(max-width: 835px) 100vw, 835px" srcset="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/gfdhdhsg.png 835w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/gfdhdhsg-600x216.png 600w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/gfdhdhsg-800x287.png 800w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/gfdhdhsg-768x276.png 768w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/gfdhdhsg-400x144.png 400w" alt="" width="835" height="300" /></figure> <h4>แบบที่ 2 : ต้องตั้งเวลาดิจิตอลก่อน แล้วปรับเข็มให้ตรงกับดิจิตอลด้วยตนเอง คู่มือที่นำมาอ้างอิงเป็น นาฬิกา Casio Edifice รุ่น EFA-121D</h4> <h2>วิธีการตั้งเวลาส่วนดิจิตอล</h2> 2.1ให้อยู่ที่โหมดบอกเวลาบอกปกติ หรือ time keeping mode สังเกตุง่ายๆ หน้าปัดดิจิตอล จะแสดงเวลา วัน หรือ วันที่ปัจจุบันบนหน้าจอ โดยไม่มีสัญลักษณ์โหมดใดๆ เช่น TMR , ALM ครับ ให้กดปุ่ม A ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งตัวเลขบนหน้าจอดิจิตอลเริ่มกระพริบ 2.2 เมื่อหน้าจอกระพริบ ลำดับแรกเริ่ม จะอยู่ที่ City Code ครับ โดยมีลำดับ การปรับค่าดังต่อไปนี้ วินาที > DST > UTC > ชั่วโมง > นาที > 12-24 ชั่วโมง > ปี > เดือน > วัน > เซ็นเซอร์อุณหภูมิ > ค่า Unit อุณหภูมิ > แล้วจะวกกลับมาที่วินาทีเหมือนเดิม ใช้ปุ่ม C เพื่อนเลื่อนลำดับที่ต้องการปรับ 2.3 ใช้ปุ่ม B หรือ D ในการปรับค่าให้ตรงกับปัจจุบัน 2.4 กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า <em><strong>หมายเหตุ</strong></em> วัน วันที่ เดือนปี จะถูกปรับโดยปฏิทินอัตโนมัติ Auto Calendar ถึงปี 2099 (อันนี้แล้วแต่รุ่น แต่รุ่นใหม่ทุกรุ่นจะถูกเซ็ตไว้ถึงปี 2099 ครับ) <h2>วิธีการตั้งเวลาส่วนเข็ม : JK ขอเลือกใช้นาฬิกา casio ตั้งนะครับ</h2> <img src="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/bnjhgjhkhkgjjfdfd.png" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" srcset="https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/bnjhgjhkhkgjjfdfd.png 785w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/bnjhgjhkhkgjjfdfd-600x306.png 600w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/bnjhgjhkhkgjjfdfd-768x391.png 768w, https://jkbeaterwatch.com/wp-content/uploads/2019/12/bnjhgjhkhkgjjfdfd-400x204.png 400w" alt="" width="640" height="326" /> 1. เมื่อตั้งเวลาส่วนดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องมาตั้งเวลาส่วนที่เป็นเข็ม (Analog) อีกครั้ง โดยกดปุ่ม A ค้างไว้ 3 วินาทีจนมันมีเสียงตั้งติ๊ก และขึ้นข้อความว่า Sec “OO 2. จากนั้น กด C เพื่อเลือกเข็มนาที 1 ครั้ง แล้วกด B หรือ D ค้างไว้ เพื่อหมุนเข็มนาที เช่น กดปุ่ม B ค้างไว้จนเข็มวิ่ง แล้วปล่อยมือออก เข็มก็จะยังวิ่งวนไปครับ จากนั้นเราอยากจะให้เข็มหยุดช่วงไหนก็กดปุ่ม B อีกครั้ง 1 เข็มก็จะหยุดวิ่งครับ อันดับแรกเราปล่อยให้เข็มนาทีวิ่งไป แล้วดูเข็มชั่วโมงให้วิ่งไปถึงเลข 12 ก็หยุดครับ พร้อมทั้งหยุดเข็มนาทีให้ตรงเลข 12 ด้วยครับ แต่ถ้าหากมันเลยไปเราอยากจะให้มันย้อนกลับมา ก็แค่กดปุ่ม B หรือ D ที่ละครั้ง มันก็จะเลื่อนไปทีละนิด ๆ นิดครับ แต่โดยหลักการตั้งเข็มนาฬิกาให้ตรง เขาบอกวว่า ให้เราเอาเข็มทั้งหมด คือ เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาที เอาไปรวมไว้ที่เลข 12 เมื่อได้เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีตรงเลข 12 เรียบร้อยแล้ว เราก็กดที่ปุ่ม C อีกครั้งเพื่อเลือกเข็มวินาที แล้วกดปุ่ม B หรือ D ค้างไว้เพื่อให้เข็มวิ่ง พอเข็มวิ่งแล้ว เราก็ปล่อยมือออก และกดปุ่ม B อีกครั้ง เข็มก็จะหยุด และกดที่ปุ่ม B ที่ละนิด ๆ เพื่อเลื่อนเข็มให้ไป ตรงกับเลข 12 พอเข็มเดินไปตรงเลข 12 ทั้ง 3 เข็มเรียบร้อยแล้ว จากนั้น เราก็กดปุ่ม A เพื่อออกจากโหมดการตั้งเข็มนาฬิกา และเข็มนาฬิกาก็จะวิ่งไปยังจุดตามเวลาของนาฬิกาดิจิตอลที่เราตั้งไว้ในตอนแรก เช่น เราตั้งไว้ 9.00 น. เข็มก็จะวิ่งไปหยุด อยู่ตรง 9.00 น. ครับ ซึ่งอันดับแรกการในการตั้งนาฬิกา casio ต้องตั้งเวลาแบบดิจิตอลให้ตรงก่อนนะครับ รวมถึงตั้ง วันที่ / เดือน / พ.ศ. ที่เป็นปัจจุบันด้วยครับ
Read More
error: Content is protected !!
X